Menu Sluiten

Over CNS Care

Waarom CNS Care?

  • CNS Care staat voor Respect
  • CNS Care houdt rekening met u religie, normen & waarden en behoudt van eigen regie
  • CNS Care biedt persoonlijke verzorging en verpleging vanuit verschillende wetgevingen, zoals Zvw, Wlz en Wmo
  • CNS Care werkt met een elektronisch cliëntendossier ONS waardoor administratieve taken vereenvoudigd wordt en hierdoor meer tijd is voor de zorgverlening
  • CNS Care richt zich op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid. Dit doen wij door samen te werken met verschillende disciplines, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, huisartsen, medisch specialisten, diëtisten enzovoort.

Visie

CNS Care is bezig met de HKZ-certificering, zodat er een kwaliteitssysteem wordt opgezet om de kwaliteit van zorg continu te bewaken, beheersen en te verbeteren.

CNS Care vindt het belangrijk dat cliënten en/of naasten inzage hebben in hun elektrische cliëntdossier ONS, daarom zal CNS Care zich in de toekomst richten op Caren.

CNS Care zal zich in de toekomst uitbreiden op het gebied van Wmo, met huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding.

Uitsluitingscriteria ’s

CNS Care hanteert een aantal criteriums waardoor zorgaanvragen in sommige gevallen niet aangenomen kunnen worden, omdat CNS Care daar niet voor gekwalificeerd is en hierdoor onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen. Uiteraard is CNS Care bereidt om u te adviseren en/of door te verwijzen naar andere instellingen die de zorg wel kunnen garanderen.

Uitgesloten criteriums

  • Cliënten die de hulp van CNS Care niet accepteren
  • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om de zorgverlening veilig en ergonomisch te laten uitvoeren in eigen woonomgeving
  • Discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en intimiderend gedrag van de cliënt en/of naaste(n)
  • Cliënten met ernstig psychiatrische stoornis(sen) die een gevaar vormen voor zichzelf en/of anderen, waardoor veiligheid niet gegarandeerd kan worden
  • Intensieve kind- en/of jeugdzorg onder de 18 jaar