Menu Sluiten

Onze diensten

Advies en/of aanvraag indicatiestelling Zorg in natura (ZIN) of PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

De wijkverpleegkundige doet onderzoek naar de leefomstandigheden en ziektegeschiedenis van de cliënt middels een intakegesprek en stelt samen met u vast welke zorg u nodig heeft. Wij richten ons op het bevorderen of behouden van de zelfredzaamheid van de cliënt op gebied van zelfzorghandelingen en veiligheid in eigen woonomgeving. Dit met als doel u zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

 • Het inplannen en uitvoeren van een intakegesprek met een huisbezoek
 • Het opstellen van een zorgplan
 • Samenwerking met verschillende disciplines zoals; huisarts, medisch specialisten, fysiotherapie, ergotherapie, diëtiste
 • Het invullen van wijkverpleegkundige benodigde documenten (documenten die nodig zijn voor de aanvraag wijkverpleging of PGB)
 • Het uitvoeren van evaluaties en indien nodig bijwerken van indicaties
 • Het opstellen, bijstellen en evalueren van de indicatiestelling voor andere thuiszorginstellingen
 • Advies voor aanvraag zorg op verscheidene gebieden per wet, zoals CIZ/Wlz, Wmo en Zvw

Persoonlijke verzorging richt zich op het ondersteunen, overnemen en/of bevorderen van activiteiten op het gebied van de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) bij mensen met een aandoening of beperking. Onder persoonlijke verzorging wordt alles verstaan wat tot de verzorging van het lichaam behoort. Hierbij kunt u denken aan:

 • Ondersteunen bij het douchen/ wassen
 • Ondersteunen bij het aan- en uitkleden
 • Ondersteunen bij mond/gebitsverzorging, nagelzorg, scheren
 • Steunkousen aan- en uittrekken en/of prothesen
 • Aanreiken van medicatie, ondersteunen bij medicatie inname, aanbrengen van zalven, oog/oordruppels
 • Transfers, zoals het in- en uit bed komen, transfer naar toilet/badkamer, wisselligging
 • Ondersteunen bij toiletgang, aanleggen van urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal
 • Huidzorg om smetten of doorligplekken (decubitus) te voorkomen

Verpleging richt zich op het uitvoeren of het aanleren van verpleegkundige handelingen die thuis kunnen plaatsvinden. Ook na een ziekenhuisopname staan wij klaar om de nodige (medische) zorghandelingen in zijn geheel of gedeeltelijk van u over te nemen. Deze verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd door bevoegd en bekwame zorgprofessional. Hierbij kunt u denken aan:

 • Wondverzorging
 • Het inbrengen of verwijderen van een eenmalige of verblijfskatheter bij zowel een man als vrouw
 • Het toedienen van injecties of het plaatsen van een infuus
 • Stomaverzorging
 • Het inbrengen en/of verwijderen van sondevoeding
 • Het toedienen van medicatie en/of voeding via sondevoeding
 • Het meten van vitale functies

Palliatieve zorg richt zich op zorg en/of ondersteuning dat wordt ingezet om het leven van een cliënt met een ongeneeslijke ziekte draaglijker en comfortabeler te maken, om lijden te voorkomen of te verlichten. Het gaat hierbij om de kwaliteit van leven te behouden en waar mogelijk te verbeteren. U kunt hierbij denken aan ziekten als COPD, dementie, kanker en hartfalen. Palliatieve zorg richt zich niet alleen op de lichamelijke klachten. Er is ook aandacht voor het psychische, sociale en/of spirituele.

 • Genezing is niet het doel, maar een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven te behouden
 • Bestrijden van pijn en andere lichamelijke klachten
 • Aandacht voor zingeving en spiritualiteit
 • Emotionele ondersteuning voor de cliënt en zijn naasten
 • Psychische en sociale ondersteuning

Terminale zorg richt zich op zorg en ondersteuning dat wordt ingezet om een goede kwaliteit van sterven te waarborgen. In de terminale fase is er een levensverwachting van 3 maanden of minder.

 • Behandelen en/of verlichten van symptomen als pijn, dyspneu (benauwdheidsklachten), jeuk, misselijkheid en braken, delier, mictie- en defecatieproblemen
 • Psychische ondersteuning bij bijvoorbeeld angst
 • Nazorg, begeleiding en ondersteuning bij verliesverwerking voor naasten